SALON LỘC
PROFESSIONAL HAIR SALON
Điện thoại: 0905080865
Giờ mở cửa: 08:00 - 19:40
Địa chỉ: 65 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng

Hệ thống đang tiến hành đặt chỗ...
Thông tin liên hệ:
*
*
Thông tin cuộc hẹn:
Đi theo nhóm?
Chọn ngày: *
Chọn giờ: *
Đang kiểm tra hệ thống...
Đặt hẹn thành công

Thông tin cuộc hẹn:

Mã cuộc hẹn:
Thời gian:
Địa điểm: SALON LỘC
Địa chỉ: 65 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng


" Cám ơn quý khách đã đặt hẹn! "